Aquest web es una demostració de Gobierto, un programari de transparència i participació.
Més informació a gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 1.969.107.263 € 614 € 45,85 %
Impostos indirectes 120.075.678 € 37 € 2,80 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 639.371.789 € 199 € 14,89 %
Transferències corrents 1.404.169.747 € 438 € 32,69 %
Ingressos patrimonials 81.338.732 € 25 € 1,89 %
Alienació d'inversions reals 39.889.348 € 12 € 0,93 %
Transferències de capital 7.759.913 € 2 € 0,18 %
Actius financers 33.290.776 € 10 € 0,78 %
Total 4.295.003.246 € 1.339,16 €