Aquest web es una demostració de Gobierto, un programari de transparència i participació.
Més informació a gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 1.732.521.419 € 531 € 37,96 %
Impostos indirectes 151.532.846 € 46 € 3,32 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 912.765.491 € 280 € 20,00 %
Transferències corrents 1.280.266.022 € 392 € 28,05 %
Ingressos patrimonials 400.799.360 € 123 € 8,78 %
Alienació d'inversions reals 52.799.294 € 16 € 1,16 %
Transferències de capital 33.504.087 € 10 € 0,73 %
Total 4.564.188.519 € 1.397,90 €