Aquest web es una demostració de Gobierto, un programari de transparència i participació.
Més informació a gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 1.796.362.152 € 556 € 38,57 %
Impostos indirectes 160.815.027 € 50 € 3,45 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 835.871.223 € 259 € 17,95 %
Transferències corrents 1.339.311.620 € 414 € 28,76 %
Ingressos patrimonials 145.127.750 € 45 € 3,12 %
Alienació d'inversions reals 114.969.145 € 36 € 2,47 %
Transferències de capital 19.442.981 € 6 € 0,42 %
Actius financers 245.000.000 € 76 € 5,26 %
Total 4.656.899.898 € 1.440,19 €